Äkthet i allt

A thing of beauty is a joy for ever, skaldade Keats. Naturliga och gedigna material med ärlighet, enkelhet och tydlighet i uttrycket har blivit Kvänums signum

A thing of beauty is a joy for ever, skaldade Keats. Naturliga och gedigna material med ärlighet, enkelhet och tydlighet i uttrycket har blivit Kvänums signum

Min smak är enkel. Jag nöjer mig alltid med det bästa.

Oscar Wilde

Filosofi

Vår filosofi är enkel. Det enda som duger är äkta vara, form och funktion i skön förening. Vi vänder oss till den medvetna kunden. Det är inget att hymla med – vi vill vara bäst på kök, bad och förvaring. Hos oss skulle Oscar Wilde känt sig som hemma – fick han välja hade den brittiske diktaren och dandyn kommit ut ur en garderob från Kvänum.

Prisvärt

Kvänums prissättning styrs till stor del av hur produkter är konstruerade och tillverkade. I icke ringa grad är vårt snickeri påkostat och drivet hantverk. En annan viktig faktor är kvaliteten på materialet som används, i vårt fall den yppersta. Därtill har vi i varje led från första skiss till färdig produkt hängivna och skickliga medarbetare – våra kreatörer, inköpare, snickare, marknadsförare, säljare, inredare och montörer ger dig som kund valuta för pengarna. Välkommen till någon av våra uppskattade utställningar och bilda dig en egen uppfattning. Kvänums stora inventiösa riksutställning hittar du i Kökets hus invid E20 i Jung.

Tryggt

Utöver högklassiga produkter i exklusiva material och hantverksmässigt utförande, erbjuder vi långvarig erfarenhet av ansvarstagande. I mer än hundra år har vi funnits här och utvecklat en förtroendefull relation med våra kunder från generation till generation, inte sällan inom samma familj. Vi kommer att finnas länge än och kan med trovärdighet garantera våra produkters livslängd. Som kund hos oss kan du känna dig trygg.

Sinnrikt och omsorgsfullt

Våra stommar är omvittnat gedigna och stabila. Snickare säger ofta att våra skåp är de rejälaste de hanterat. Socklar i lamellträ, lådskenor, gångjärn och många andra detaljer är genomtänkta och arbetade.

Våra luckor håller sin form och bevarar sitt skick betydligt längre än enklare varianter. Den sinnrika konstruktionen på våra ramluckor är marknadens pålitligaste. Även våra släta luckor görs solida och vackra med kraftig kantlist, noggrann fanerläggning och omsorgsfull ytbehandling.

Faner är faner, sägs det ibland. Det är skillnad på faner och faner, säger vi. Endast det bästa är gott nog. Vi sållar ut det allra finaste hos våra leverantörer och väljer noga när vi klipper och fogar ihop faneret till varje kök. Kopior sparas upp till ett halvår om något oförutsett händer i produktionen, under transporten eller vid montaget. Allt för att inredningen ska få den utsökta finish som kännetecknar våra produkter. Det är bara några exempel på saker som gjort Kvänum till ett av Sveriges mest ansedda varumärken.

Stommar

Stommar tillverkas av 19 mm Svanenmärkta möbelskivor. Framkanter är kantlistade med faner i olika träslag alternativt ABS-list. Invändigt är skåpen belagda med melamin som kan ersättas med faner i olika ytbehandlingar.

Överskåp hänger i ett dolt skensystem som möjliggör en stabil fastsättning i samtliga väggkonstruktioner. Skåpen kan justeras 12 mm i höjdled och 10 mm i djupled inifrån skåpet.

Hyllorna är tillverkade av 19 mm tjock möbelskiva som belagts med melamin. Hyllframkanten är av slagtålig ABS-list. Hyllorna är flyttbara och vilar på dolda hyllbärare av metall. I invändigt fanerade skåp är även hyllorna fanerade. Som tillval finns härdade glashyllor.

Stommar i-serien (innanförliggande luckmodeller)

Stommarnas framkanter är försedda med trälister som är grundmålade. Själva stommen har en övre och en nedre list som ramar in luckan och ger karaktär åt inredningen. Bottnen i skåpen är uppdragen 10 mm som anslagslist för luckorna.

Synliga sidor levereras som lösa täcksidor 19 mm eller som lucktäcksidor 22 mm.

Samtliga inredningar i i-serien levereras med grundmålad stomme, listverk och passbitar. Dessa färdigstryks (målas ihop) efter montering för att få ett platsbyggt utseende. Luckor, täckluckor och invändigt fanerade skåp kan beställas färdigmålade från fabrik. Luckor levereras handmålade från fabrik.

Stommar f-serien (falsade luckmodeller)

F-seriens stommar är försedda med en anslagslist mellan lucka och lådförstycke.

Luckorna till f-serien finns i varierande ytbehandlingar eller belagda med laminat. Samtliga delar till inredningarna är normalt färdigbehandlade vid leverans.

Stommar h-serien (heltäckande luckmodeller)

Synliga sidor direktfaneras på skåpsstommen alternativt förses med lösa täcksidor.

Luckorna i h-serien finns i varierande ytbehandling eller belagda med laminat. Samtliga delar till inredningarna är normalt färdigbehandlade vid leverans.

Socklar

Underskåp och högskåp står på sockelben. Sockelhöjden är som standard 100 mm.

Indragna socklar tillverkas i lamellträ. Undantag är sockel Sense som är en melaminbelagd möbelskiva som kantlistas.

Socklarna till i-serien är antingen 120 mm höga utanpåliggande med fräst profil eller vanligt indragna 100 mm höga, tillverkade i massivträ. De levereras i fallande längder och i samma utförande som stomframkanterna. Efter montage spacklas och målas socklar på samma sätt som resten av snickerierna.

Luckkonstruktion

Vår luckkonstruktion är unik i köksbranschen men samtidigt vedertagen sedan sekler och vida erkänd som den bästa lösningen. Tack vare en formstabil konstruktion med massivträ, faner och kraftig möbelskiva påverkas luckan ej av naturlig fuktvariation under året. Risken för skevhet och sprickbildning är minimal.

Framställningen av en Kvänum-lucka kräver en omfattande arbetsprocess. Till exempel krävs det hela 34 olika arbetsmoment för att tillverka en lucka i modellen Sundby.

De flesta av våra luckor består i en kombination av:

  • Möbelskiva: luckans kärna för maximal formstabilitet
  • Massivträ: kantlister och profiler för slagtålighet
  • Faner: för en enhetlig träyta med den vackraste ådringen

Luckor och gångjärn i-serien

Luckor och lådförstycken ligger i liv med stommarnas framkant. Konstruktionen gör hela framkanten på stommen synlig. Luckor kan förses med vitrin i kors- och krysspröjs.

I-serien har synliga gångjärn i nickelfärg som standard och har en öppningsvinkel på 165 grader. Som tillval finns gångjärn i mässingsutförande och dolda gångjärn med inbyggd dämpning. De dolda gångjärnen har en öppningsvinkel på 110 grader.

Luckor och gångjärn f-serien

Luckor och lådförstycken är i f-serien försedda med en fals som gör att delar av stommens framkanter är synliga. Luckor kan förses med vitrin i kors- och krysspröjs. F-serien har synliga gångjärn i nickelfärg som standard och en öppningsvinkel på 165 grader. Som tillval finns gångjärn i mässings- eller mörkt bronsutförande.

Luckor och gångjärn h-serien

H-serien har luckor och lådförstycken som täcker stommens framkant, så kallade heltäckande luckor. H-seriens luckor kan förses med vitringlas.

Gångjärnen i h-serien är dolda och har en öppningsvinkel på 110 grader, de är löstagbara med en snäppfunktion och har inbyggd dämpning.

Lådor

Lådor och vagnar är tillverkade av 12 mm massiv ek. De fyrsidiga lådorna har fram och bakstycke intappade i långsidorna. En konstruktion som borgar för styrka och ansenlig livslängd. Botten är tillverkad av 8 mm tjock möbelskiva som belagts med ek-melamin. Passande insatser finns i ett flertal varianter av ek. Gummimattor och filtmattor finns också som tillbehör. Lådorna kan med ett enkelt handgrepp frigöras från de dubbelt kullagrade skenorna. De är också försedda med en kombinerad dämpning och indrag som stoppar lådan en bit utanför stommen och sedan automatiskt drar in den i sitt rätta läge.

Belysning

Våra skåp kan förses med infräst dimbar LED-belysning (spottar eller linjära belysningar).

Miljö

Kvänums snickeri ligger på den vackra och vidsträckta västgötska slätten, mitt i landskapet. Vi ser årstiderna komma och gå. I maj slår lärkan sina torra drillar i skyn, i november kommer träden som skepp ur diset. Vårt formspråk har utvecklats i samspel med omgivningen. Vi har naturen att tacka för mycket och värnar om miljön. Tre aspekter av miljöarbetet är särskilt viktiga för oss:

Minimerad miljöpåverkan

Forskningen har ett mått för miljöpåverkan: ekologiskt fotavtryck. Människan har länge levt på stor fot. Det har satt sina spår. Vi på Kvänum är på tårna för att prioritera arbetet med att minska direkt och indirekt miljöpåverkan i varje fas av vår produktion och distribution.

Förnybara material

Våra inredningar görs huvudsakligen i trä – ek, ask, alm, valnöt med flera. Vi arbetar enbart med trä från certifierat skogsbruk.

Produkter som åldras med grace

Det enskilt viktigaste vi kan göra för natur och miljö är att investera i kvalitet – tillverka inredningar som håller och varar längre.

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport

Kunglig ek från Visingsö

I våra miljöer återkommer ädellöv som ek och ask. Mycket av vår ek skördas på Visingsö i Vättern, en del av den skog som anlades på 1830-talet av hovjägmästaren af Ström, idag pelarsalar att ströva genom, stråk av gallerier och arkader.

Avsikten med planteringen var att säkra timmer åt svenska flottans varv och skeppsgårdar. Lärk och gran sattes att skugga eken och hämma utbredningen av ett grenverk. Stammarna kvistades regelbundet, träden växte sig höga och raka och saknar idag varje likhet med den gamla sparbankseken. Här bedrev kronan ett långsiktigt och rationellt skogsbruk för framställning av prima råvara, plank och bräder till köl, spant, bordläggning, däck, bryggor, bogspröt, master och akterkastell. 1975, långt efter att det sista regalskeppet avseglat, var de äldsta ekarna mogna för avverkning.

Numer tillhör skogen på Visingsö vårt nationella arv. Statens Fastighetsverk har hand om förvaltningen. Ett hållbart och skonsamt skogsbruk bidrar till bevarandet av en unik biotop och kulturmiljö.

Med hänsyn till återväxt och föryngring görs årligen ett begränsat uttag av timmer för särskilda ändamål – ett golv av breda tiljor på svenska ambassaden i Pretoria, bukiga whiskyfat till ett välrenommerat destilleri eller massiva knivblock och lådor i ek signerade Kvänum, ting som i likhet med skogen kommer att åldras med behag.

Hovleverantör

Kvänum är Kunglig Hovleverantör, ett förtroende vi varsamt och vördsamt vårdar oss om. Vi ser det som ett slutgiltigt bevis för vår kvalitet. Som kund hos Kvänum är du lycklig innehavare av en exklusiv produkt. Kunglig eller ej tillhör du en utvald skara.

Garanti Kvänum kök AB

 

3 års garanti

Vår treåriga produktgaranti gäller fabrikationsfel, det vill säga konstruktions-, material- eller produktionsfel på varor som tillverkats av Kvänum kök AB. Vi undersöker produkten och avgör om felet omfattas av garantin och hur det i så fall kan avhjälpas. Garantin omfattar även eventuell arbetskostnad. Vår produktgaranti gäller från fakturadatum och inköpsbevis ska uppvisas.

 

20 års garanti

Vår förlängda garanti gäller leveranser inom Norden när monteringsbesiktning är undertecknad av montör och kund samt inskickad till Kvänum kök AB. Besiktigningen ska vara utförd senaste tre månader efter montage. Vi undersöker produkten och avgör om felet omfattas av garantin och hur det i så fall kan avhjälpas. Garantin innebär att vi ersätter eller lagar felaktig produkt exklusive montage och gäller från fakturadatum. Inköpsbevis ska uppvisas.

Våra garantier gäller förutsatt att montage och skötsel skett enligt våra anvisningar. Lär mer om villkoren i Kvänums monterings- och skötselanvisningar.

Garantier för produkter som ej tillverkats av Kvänum, såsom vitvaror, blandare, bänkskivor mm, gäller enligt respektive tillverkares utfästelser och skötselinstruktioner.

Samarbetspartners

En inredning från Kvänum är sällan enbart snickerier utan oftast en helhetslösning inkluderande till exempel vitvaror, bänkskivor, blandare och armaturer. Vi har därför högt ställda krav på de företag vi väljer att samarbeta med. Alla Kvänums butiker anlitar noggrant utvalda montörer som har lång erfarenhet av att arbeta med oss och löpande får fortbildning på våra produkter. För mer information om montage, kontakta din lokala återförsäljare.

Kontakta inredare

Favoriter

Kontakta showroom
Boka digitalt möte

Välj showroom

Det här är jag intresserad av

Bifoga fil

Fyll i dina uppgifter

Jag accepterar integritetspolicyn
Du har inga favoriter än. Klicka på den här ikonenpå ett kök, badrum eller förvaring för att lägga till i dina favoriter.
Hovleverantor logo
Kontakta oss
Svenska
EnglishSvenskaDanskNorsk