Personvernpolicy

1. Generelt

1.1 Personvernreglene gjelder når Kvänum tilbyr tjenester og produkter i forbindelse med kjøp, nyhetsbrev, servicehenvendelser og annen kontakt med Kvänum, deriblant besøk på nettstedet og i butikk.

1.2 Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir oss personopplysningene dine. Vi vil med disse personvernreglene vise hvordan vi sikrer at personopplysningene dine blir behandlet i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

2. Behandlingsansvarlig

Kvänum er behandlingsansvarlig for Kvänums behandling av personopplysninger og har ansvaret for at den aktuelle behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

3. Når behandler vi personopplysningene dine?

Kvänum samler inn og behandler personopplysninger om deg når vi tegner kjøkken, når du gjennomfører et kjøp, abonnerer på vårt nyhetsbrev, besøker Kvänums nettsted eller et arrangement som Kvänum står for, eller når du på annen måte har kontakt med Kvänum. Informasjonen som samles inn fra deg ved kjøp, kreves for at du skal kunne inngå avtaler med Kvänum, og for at Kvänum skal kunne levere sine tjenester og tilbud.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysningene som Kvänum samler inn og behandler om deg som kunde, er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kundenummer
 • IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker Kvänums nettsted
 • Opplysninger om dine kjøp

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Kvänum behandler personopplysninger til forskjellige formål. Men i hovedsak behandler Kvänum personopplysninger for å:

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, for eksempel for å gjennomføre og fakturere for kjøp.
 • Muliggjøre alminnelig kundepleie og kundeservice, blant annet å svare på spørsmål og rette feilaktige opplysninger.
 • Sende ut informasjon og målrettet markedsføring av Kvänums varer og tjenester per post, e-post, SMS/MMS og telefon. Administrere kundeforholdet og tilby våre tjenester.
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nettet.
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel ved utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapsloven.
 • Opplysningene kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsmessig oppfølging og forretnings- og metodeutvikling knyttet til kjøp av varer og tjenester.

6. Rettslig grunnlag for vår behandling av personopplysningene dine

Kvänum baserer behandlingen av personopplysninger på flere rettsgrunnlag. De grunnlagene beskrives i dette avsnittet.

6.1 Vi behandler personopplysninger blant annet for å kunne overholde avtalen med deg som kunde, for eksempel for å kunne gjennomføre kjøp og oppfylle forpliktelsene vi har overfor deg.

6.2 En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører, er basert på såkalt interesseavveining. Det gjelder for eksempel den behandlingen vi utfører for å kunne sende deg tilbud om våre varer og tjenester, og for å foreta en begrenset segmentering av kunder, eksempelvis basert på totale kjøpsbeløp. Kvänum behandler ikke sensitive personopplysninger på grunnlag av interesseavveining, og utfører ingen behandling som utgjør profilering, på grunnlag av interesseavveining.

6.3 I enkelte tilfeller kan Kvänum ha en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysninger. Det gjelder for eksempel den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunne overholde kravene i regnskapsloven.

7. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

7.1 Personopplysningene dine lagres bare så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i henhold til disse personvernreglene. Kvänum kan komme til å lagre opplysningene lenger hvis det er nødvendig for å overholde lovpålagte krav, eller for å ivareta Kvänums rettslige interesser, for eksempel under en pågående rettsprosess.

7.2 Kvänum lagrer opplysninger om kunder i 20 år etter at kunden sist gjennomførte et kjøp, blant annet for at vi skal kunne oppfylle våre garantiforpliktelser.

8. Hvem leverer vi ut personopplysninger til?

8.1 Vi utleverer opplysningene dine til tredjepart bare hvis de er knyttet til Kvänums virksomhet (eksterne samarbeidspartnere, forhandlere).

8.2 Kvänum kan dessuten komme til å utlevere personopplysninger hvis det er nødvendig for å overholde gjeldende lovpålagte krav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Kvänums rettslige interesser eller for å avdekke, forebygge eller observere bedrageri og andre sikkerhetsmessige eller tekniske problemer.

8.3 Kvänum kan benytte seg av eksterne samarbeidspartnere (leverandører) til å utføre oppgaver for Kvänums regning, for eksempel for å tilby IT-tjenester, markedsføring (internett/reklame/mediebyråer), analyser og statistikk. Utførelsen av slike tjenester kan innebære at Kvänums samarbeidspartnere får tilgang til personopplysninger, både innenfor og utenfor EU/EØS (forhandlere i Norge). Bedrifter som behandler personopplysninger for Kvänums regning, signerer alltid en avtale med Kvänum for å sikre en høy grad av beskyttelse for personopplysningene dine hos våre samarbeidspartnere.

9. Beskyttelsen av personopplysningene

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir oss personopplysningene dine. Kvänum har derfor iverksatt de sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. For eksempel lagres alle opplysninger om kunder i en database som er sikret gjennom tilgangskontroll og brannmur.

10. Dine rettigheter

10.1 Kvänum er ansvarlig for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

10.2 Kvänum vil, dersom du ber om det eller på eget initiativ, rette, avidentifisere, slette eller supplere opplysninger som viser seg å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

10.3 Du har rett til å be om:

 • Tilgang til egne personopplysninger. Det betyr at du har rett til å be om en registerutskrift som viser hvilken behandling vi utfører på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. En gang per kalenderår har du etter skriftlig signert søknad rett til å motta en gratis registerutskrift som viser hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert eller skal utleveres. I registerutskriften har du også rett til å få informasjon om hvor opplysningene er innhentet, om personopplysningene ikke er innhentet fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusiv profilering) og hvor lenge det er planlagt å lagre opplysningene, eller hvilke kriterier som brukes for å fastsette lagringstiden. I registerutskriften har du videre rett til å få informasjon om de øvrige rettighetene som er angitt under dette punktet.

 • Retting av personopplysningene. Hvis du ber om det, vil vi snarest mulig rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.

 • Sletting av personopplysningene. Det betyr at du har rett til å be om at personopplysningene dine fjernes hvis de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn. Det kan imidlertid finnes lovkrav som gjør at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysningene dine, for eksempel i regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer i så fall til å avslutte den behandlingen som utføres til andre formål enn å følge loven.

 • Begrensning av behandling. Det betyr at personopplysningene merkes slik at de bare kan behandles til visse avgrensede formål. Du kan blant annet be om begrensning hvis du mener at opplysningene dine er feilaktige, og du har bedt om retting i henhold til punkt 10.3 b). Behandlingen av opplysningene begrenses i den tiden det tar å undersøke nøyaktigheten av dem.

10.4 Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer retten til å få utlevert og overføre egne personopplysninger i et strukturert, allment benyttet og maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig.

10.5 Du har rett til å protestere mot at personopplysninger behandles på grunnlag av interesseavveining. Hvis du protesterer mot slik behandling, kommer vi bare til å fortsette behandlingen dersom det finnes berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

10.6 Hvis du ikke vil at Kvänum skal behandle personopplysningene dine til direkte markedsføring, har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til info@kvanum.com. Når vi har mottatt protesten fra deg, kommer vi til å slutte å behandle personopplysningene dine til slike markedsføringsformål.

10.7 Du har rett til å sende en eventuell klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

11. Informasjonskapsler

For å gi våre besøkende den beste opplevelsen bruker Kvänums nettsted informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som nettstedet du besøker, lagrer på sin datamaskin. Kvänum bruker informasjonskapsler for å tilby tjenester i våre digitale kanaler (sosiale medier) og for å følge opp bruken av dem (Google Analytics). Informasjonskapsler brukes også når den besøkende klikker på favoritter på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar den besøkende at det brukes informasjonskapsler. Bruken av informasjonskapsler kan styres i nettleserens innstillinger."

12. Kontaktinformasjon

Nøl ikke med å kontakte oss hvis du har spørsmål om våre personvernregler eller behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis du vil be om en registerutskrift. Kontaktinformasjonen vår ser du nedenfor:

Kvänum AB Box 8 535 21 Kvänum

info@kvanum.com

Kontakt interiørdesigner

Favoritter

Kontakt showroom
Book et digitalt møte

Velg showroom

Dette vil jeg snakke om

Bifoga fil

Fyll inn dine opplysningerr

Du har ingen favoritt ennå. Klikk på ønsket ikon, og legg til som favorittpå et kjøkken, bad eller en garderobe for å legge det til i dine favoritter.
Hovleverantor logo
Kontakt oss
Norsk
EnglishSvenskaDanskNorsk