Politik til beskyttelse af personoplysninger

1. Generelt

1.1 Politikken til beskyttelse af personoplysninger gælder, når Kvänum leverer tjenester og produkter i forbindelse med køb, nyhedsbreve, serviceopgaver og øvrigt kontakt med Kvänum samt i forbindelse med besøg på hjemmesiden og i butikker.

1.2 Du skal altid kunne føle dig tryg, når du udleverer dine personoplysninger til os. Med denne politik til beskyttelse af personoplysninger ønsker vi at vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger.

2. Dataansvarlig

Kvänum er dataansvarlig for Kvänums behandling af dine personoplysninger og er ansvarlig for at sikre, at en sådan behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Kvänum indsamler og behandler personoplysninger om dig, når vi designer køkkener, når du foretager et køb, abonnerer på vores nyhedsbrev, besøger Kvänums hjemmeside eller deltager i et arrangement, som Kvänum arrangerer, eller når du på anden måde har kontakt med Kvänum. De oplysninger, der indsamles fra dig ved køb, er nødvendige for, at du kan indgå en aftale med Kvänum, og for at Kvänum kan levere sine tjenester og tilbud.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Kvänum indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig som kunde:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • IP-adresse og information om din brug af Kvänums hjemmeside
 • Oplysninger om dine køb

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

Kvänum behandler dine personoplysninger med henblik på forskellige formål. Kvänum behandler hovedsageligt dine personoplysninger med det formål at:

 • Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom at gennemføre køb og fakturering.
 • Muliggør generel kundepleje og kundeservice, såsom at besvare spørgsmål og rette forkerte oplysninger.
 • Informere og målrette markedsføring pr. postforsendelse, e-mail, sms/mms og telefon relateret til Kvänums varer og tjenester. Håndtere kundeforholdet og levere vores tjenester.
 • Give dig relevante oplysninger og personlige tilbud i nyhedsbreve og på internettet.
 • Forbedre vores kundetilbud, såsom udvikling af tjenester, produkter og funktioner.
 • Overholde gældende lovgivning, såsom regnskabslovgivning.
 • Oplysningerne kan også danne grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, forretningsmæssig opfølgning og forretnings- og metodeudvikling i forbindelse med køb af varer og tjenester.

6. Det lovmæssige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger

Kvänum baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række lovmæssige årsager. Disse årsager beskrives i dette afsnit.

6.1 Vi behandler blandt andet dine personoplysninger med henblik på at kunne fuldføre aftalen med dig som kunde, såsom til at foretage køb og så vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig.

6.2 En del af den behandling af personoplysninger, vi foretager, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Det gælder for eksempel den behandling, vi foretager, så vi kan sende dig tilbud om vores varer og tjenester og foretage en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på det samlede købsbeløb. Kvänum behandler ikke følsomme personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning og foretager ikke nogen behandling, der udgør profilering på grundlag af en interesseafvejning.

6.3 I visse tilfælde kan Kvänum have en juridisk forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Det gælder for eksempel i forbindelse med behandling af personoplysninger, som vi foretager med henblik på at overholde regnskabslovgivningens krav.

7. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?

7.1 Dine personoplysninger gemmes kun, så længe der er behov for at gemme dem med henblik på at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet i overensstemmelse med denne politik til beskyttelse af personoplysninger. Kvänum kan gemme oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller beskytte Kvänums juridiske interesser, f.eks. hvis der foreligger en igangværende juridisk proces.

7.2 Kvänum gemmer oplysninger om kunder i 20 år, efter at kunden sidst har foretaget et køb, blandt andet så vi kan opfylde vores garantiforpligtelse.

8. Hvem udleverer vi personoplysninger til?

8.1 Vi udleverer kun dine oplysninger til tredjeparter relateret til Kvänums aktiviteter (eksterne samarbejdspartnere, forhandlere).

8.2 Desuden kan Kvänum udlevere personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller myndighedskrav, for at beskytte Kvänums juridiske interesser eller for at opdage, forebygge eller henlede opmærksomheden på svig og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

8.3 Kvänum kan hyre eksterne samarbejdspartnere (leverandører) til at udføre opgaver på vegne af Kvänum, f.eks. til levering af IT-tjenester, markedsføring (web-/reklame-/mediebureauer), analyser og statistik. Udførelsen af disse tjenester kan betyde, at Kvänums samarbejdspartnere har adgang til dine personoplysninger, både i og uden for EU/EØS (forhandlere i Norge). Virksomheder, der håndterer personoplysninger på vegne af Kvänum, underskriver altid aftaler med Kvänum for at sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger hos vores samarbejdspartnere.

9. Beskyttelse af dine personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du udleverer dine personoplysninger til os. Kvänum har derfor truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. Alle oplysninger om kunder gemmes f.eks. i en database, der er beskyttet via adgangskontrol og firewall.

10. Dine rettigheder

10.1 Kvänum er ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

10.2 Kvänum vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, afidentificere, slette eller supplere oplysninger, der viser sig at være fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende.

10.3 Du har ret til at anmode om:

 • Adgang til dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at anmode om et registerudtræk for den behandling, vi foretager i forbindelse med dine personoplysninger. Du har også ret til at få udleveret en kopi af de behandlede personoplysninger. Du har ret til én gang pr. kalenderår, via en skriftlig underskrevet ansøgning, uden beregning at modtage et registerudtræk, der viser, hvilke personoplysninger der er registreret om dig, formålet med behandlingen, og hvilke modtagere oplysningerne er blevet udleveret til eller skal udleveres til. Du har også ret til at få udleveret oplysninger i registerudtrækket om, hvor oplysningerne er indhentet, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra dig, forekomsten af automatiseret beslutningstagning (herunder profilering) og den forventede periode, hvor oplysningerne vil blive opbevaret, eller de kriterier, der bruges til at fastslå denne periode. Du har desuden ret til i registerudtrækket at modtage oplysninger om dine andre rettigheder, som angives i dette punkt.

 • Rettelse af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning hurtigst muligt rette de forkerte eller ufuldstændige data, vi behandler om dig.

 • Sletning af dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet. Lovkrav kan dog bevirke, at vi ikke umiddelbart kan slette dine personoplysninger, f.eks. inden for regnskabs- og skattelovgivning. Vi vil i så fald afslutte den behandling, som foretages i forbindelse med andre formål end at overholde lovgivningen.

 • Begrænsning af behandling. Det betyder, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan blandt andet anmode om begrænsning, hvis du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du har anmodet om rettelse i henhold til punkt 10.3(b). Mens oplysningernes nøjagtighed undersøges, vil behandlingen af dem blive begrænset.

10.4 Du har ret til dataportabilitet. Det betyder, at du har ret til under visse omstændigheder at få udleveret og overføre dine personoplysninger i et struktureret, udbredt og maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig.

10.5 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der udføres på grundlag af en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser.

10.6 Hvis du ikke ønsker, at Kvänum behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til info@kvanum.com. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne til sådanne markedsføringsformål.

10.7 Du har ret til at indgive eventuelle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

11. Cookies

Kvänums hjemmeside bruger cookies, så vi kan give vores besøgende den bedste oplevelse. En cookie er en tekstfil, som den hjemmeside, du besøger, gemmer på sin computer. Kvänum bruger cookies til at levere tjenester i vores digitale kanaler (sociale medier) og til at følge op på brugen (Google Analytics). Der bruges også cookies, når den besøgende klikker på favoritter på hjemmesiden. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer den besøgende, at vi bruger cookies. Brugen af cookies kan administreres i browserens indstillinger.

12. Kontaktoplysninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores politik til beskyttelse af personoplysninger, eller hvis du ønsker at anmode om et registerudtræk. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Kvänum AB Box 8 535 21 Kvänum

info@kvanum.com

Kontakt indretningsrådgiver

Favoritter

Kontakt showroom
Book et digitalt møde

Vælg showroom

Det vil jeg snakke om

Vedhæft fil

Udfyld dine oplysninger

Du har ingen favoritter endnu. Klik på dette ikonpå et køkken, badeværelse eller opbevaring for at føje det til dine favoritter.
Hovleverantor logo
Kontakt os
Dansk
EnglishSvenskaDanskNorsk